deep diving

ดำน้ำลึกต้องระวังเรื่องใดบ้างที่จะเป็นอันตราย

ในสถานการณ์ที่น้ำใส และมีความลึกมากขนาดนี้ ข้อควรระวังที่ต้องระวัง คือ

เรือหลวงปราบ ชุมพร ความลึก 16-22 เมตร
เรือหลวงปราบ ชุมพร ความลึก 16-22 เมตร

1. ดำน้ำเพลินนานเกิน ลึกเกินจนติดดีคอม
2. อาการเมาไนโตรเจน (Nitrogen narcosis)
3. ดำเกิน MOD (Maximum Operating Depth) ในกรณีใช้อากาศแบบไนตร๊อกซ์

ถามตัวเองดูครับ ว่าสามารถอธิบายอันตราย 3 ข้อนี้ และวิธีการป้องกัน และแก้ปัญหาได้ไหมครับ ชีวิตเราต้องดูแล ดำน้ำต้องระวังครับ จะได้ดำได้นานๆไปเรื่อยๆ

อยากเรียนรู้มากกว่านี้ เรื่อง #อันตรายจากการดำน้ำ มานั่งเรียนกันได้ตั้งแต่ #คอร์สแอดวานซ์ และ #คอร์สไนตร๊อกซ์ อากาศที่เพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนมากกว่าปกตินะครับ scuba มีให้เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ แนะนำสองคอร์สนี้เลย Advance Adventurer และ Nitrox