what is hyperventialtion

Hyperventilation คืออะไร

หายใจเร็วโดยหายใจออกมากกว่าหายใจเข้า

Hyperventilation นั้นเป็นภาวะที่คุณเริ่มหายใจเร็ว โดยปกติแล้วการหายใจที่ดีนั้นมักจะต้องอยู่ในสมดุลระหว่างการหายใจเข้าเพื่อนำออกซิเจน และหายใจออกเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ เวลาที่คุณเกิดการหายใจเร็วโดยหายใจออกมากกว่าหายใจเข้านั้นจะทำให้สมดุลนี้เสียไปและทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายนั้นลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว

การที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนั้นทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนั้นตีบ ทำให้เกิดอาการเวียนหัว และชาที่นิ้วมือได้ การหายใจเร็วที่รุนแรงนั้นอาจจะทำให้หมดสติได้

ในบางคนมักจะพบภาวะนี้ได้น้อย และมักจะเกิดเป็นบางครั้งเวลาที่เกิดการตอบสนองต่อความกลัวหรือความเครียด ในขณะที่บางคนนั้นภาวะนี้จะเป็นการตอบสนองต่อสภาวะทางอารมณ์เช่นความเศร้า ความวิตกกังวลหรือความโกรธ หากพบว่าเกิดภาวะนี้บ่อยๆ จะเรียกว่า hyperventilation syndrome

Hyperventilation ยังรู้จักในชื่อของ การหายใจเร็ว หายใจมากกว่าปกติ อัตราการหายใจที่เร็วและลึก

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดภาวะ hyperventilation

มีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดภาวะนี้ได้ ส่วนมากมักจะเกิดจากความวิตกกังวล กลัว หวาดระแวงหรือความเครียด และมักจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเกิดภาวะหวาดระแวงฉับพลัน

สาเหตุของการหายใจแบบ Hyperventilation อื่นๆ ประกอบด้วย

 • เลือดออก
 • ใช้สารกระตุ้นประสาท
 • ใช้ยามากเกินไป (ตัวอย่างเช่นยาแอสไพริน)
 • มีอาการปวดรุนแรง
 • ตั้งครรภ์
 • มีการติดเชื้อในปอด
 • โรคปอดเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือหอบหืด
 • โรคเกี่ยวกับหัวใจเช่นหัวใจขาดเลือด
 • Diabetic ketoacidosis (ภาวะแทรกซ้อนของการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1)
 • ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • เดินทางไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 6000 ฟุต
 • Hyperventilation syndrome