htms sattakut 742 koh tao

หมายเลขเรือรบหลวงบอกอะไรบ้าง

บริเวณหัวเรือหลวงมีเลขอารบิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเลขสามตัวโดดเด่นอยู่ ตัวเลขเหล่านี้บอกให้รู้ว่าเรือลำนั้นเป็นเรือประเภทใด อยู่ในชุดไหน และเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของเรือชุดนั้น

หมายเลขแรก แสดงประเภทของเรือรบหลวงในไทย คือ

 1. หมายถึงเรือบัญชาการและสนับสนุนการยกพลขึ้นบก
 2. หมายถึงเรือดำน้ำ
 3. หมายถึงเรือโจมตี
 4. หมายถึงเรือพิฆาต เรือฟริเกต และเรือคอร์เวต
 5. หมายถึงเรือตรวจการณ์
 6. หมายถึงเรือสงครามทุ่นระเบิด
 7. หมายถึงเรือยกพลขึ้นบก
 8. หมายถึงเรืออุทกศาสตร์ เรือช่วยรบ และเรือประเภทอื่น ๆ
 9. หมายถึงเรือบรรทุกเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร ๙๑๑ จัดอยู่ในกลุ่มเรือประเภทนี้

หมายเลขตัวที่สอง แสดงชั้นหรือชุดของเรือในประเภทนั้น ๆ

โดยเรือที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน จะถูกจัดไว้ในประเภทเดียวกันน

หมายเลขตัวที่สาม แสดงลำดับของเรือในชุดนั้น ๆ

 

ตัวอย่างหมายเลขเรือรบหลวงของไทย

เรือรบหลวงช้าง

สร้างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ๒๔๘๗ และมอบให้กับกองทัพเรือไทย (หมายเลขประจำเรือ ๗๑๒) ในนามเรือหลวงช้าง ตั้งชื่อตามเกาะช้าง และได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของประเทศ อาทิ สงครามเวียดนาม แผนยุทธการบูโดทางภาคใต้ รวมทั้งเป็นเรือฝึก มีอายุราชการ ๔๓ ปี และปลดระวางในปี ๒๕๔๘ และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทะเลตราด (บ้านปลา) ในบริเวณหินลูกบาตร เกาะช้าง เป็นภารกิจสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กองทัพเรือ ร่วมกับ อพท. จังหวัดตราด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันดำเนินโครงการเรือหลวงช้างรักษ์ทะเลตราด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเรือหลวงช้างจะทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเป็นแหล่งดำน้ำให้กับนักท่องเที่ยว ในบริเวณหินลูกบาตรสืบไป

htms chang 712
HTMS Chang 712

เรือรบหลวงช้าง จังหวัดตราด เกาะช้าง HTMS Chang 712 Ex-USS Lincoln County (LST-898)


เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้เริ่มสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และมีการวางกระดูกงูในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จไปทำพิธี ได้มีการทดลองแล่นเรือตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2539-เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ร่วมกับกองทัพเรือสเปนที่โรต้า (Rota) ประเทศสเปน รับมอบเรือและขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 โดยมีพลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ เป็นผู้รับมอบ เรือได้รับหมายเลข 911 และเดินทางถึงประเทศไทยในต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน เรือได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเจิมเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อความเป็นสิริมงคล

กองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือหลวงลำนี้ว่า เรือหลวงจักรีนฤเบศร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี และใช้คำขวัญว่า ครองเวหา ครองนที จักรีนฤเบศร เรือหลวงจักรีนฤเบศรขึ้นระวางประจำการสังกัดกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ โดยมีนาวาเอกสุรศักดิ์ พุ่มพวง เป็นผู้บังคับการเรือ ปัจจุบันมีนาวาเอกอนิรุธ สวัสดี เป็นผู้บังคับการเรือ

HTMS_Chakri_Naruebet_911
HTMS_Chakri_Naruebet_911

อ่านข้อมูล เรือหลวงจักรีเพิ่มเติม


เรือรบหลวง สัตกูด เกาะเต่า

เรือหลวงสัตกูด เป็นเรือลำเลียงพลขึ้นบกขนาดเล็ก ของ ทร.ไทย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ในปี 2490 โดยจัดอยู่ในชั้น LCI-351 ชื่อเดิมคือเรือ LCI-739 โดยในช่วงแรกของการประจำการนั้น ใช้หมายเลข 2 อยู่หลายสิบปี จนในระหว่าง 2530-2540 จึงได้เปลี่ยนเป็นหมายเลข 742 และได้รับการดัดแปลงอาวุธอีกหลายครั้ง เรือหลวงสัตกูด เข้าปฎิบัติภารกิจสำคัญ 3 ครั้ง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ การรบหมู่เกาะปาเลา สมรภูมิเกาะอิโมจิว่า และสมรภูมิเกาะอิโกนาวา จากนั้นสหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งมอบเรือลำนี้ให้กับประเทศไทยเมื่อปี 2490 โดยได้ชื่อว่าสัตกูด สังกัดอยู่ในกองทัพเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เรือหลวงสัตกูดปลดระวางเมื่อปี 18 มิ.ย. 2554 จากนั้นได้นำไปเป็นปะการังเทียม ใกล้บริเวณไวท์ร็อค ณ บริเวณหาดทรายรี ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีระยะห่างจากปะการัง 300 เมตร

คุณลักษณะของเรือ

  • หมายเลข 742
  • วางกระดูกงู 30 ม.ค. 2487
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 27 ก.พ. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.สหรัฐฯ 6 มี.ค. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย ไม่ระบุแน่ชัด
  • ปลดประจำการ พ.ศ. 2550
  • ผู้สร้าง อู่ต่อเรือ Commercial Iron Works, Portland, OR ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 48.46 เมตร
  • ความกว้าง 7.08 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.40 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 12 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 15.5 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 173 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 381 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 6,087 ไมล์ ที่ 12 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 62 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล 20/70 มม. 5 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล 4 GM diesels, 4 per shaft, BHP 1,600 จำนวน 2 เครื่อง
  • ใบจักร 2 เพลา
htms sattakut 742 koh tao
HTMS Sattakut 742 koh tao

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ HTMS Sattakut, Koh Tao


เรือกูด พัทยา

สำหรับเรือหลวงกูดเป็นเรือประเภทยกพลขึ้นบกขนาดกลาง ระวางขับน้ำปกติ 513 ตัน ความยาวตลอดลำ 61.5 เมตร กว้าง 10.50 เมตร กินน้ำลึก 1.27 เมตร ติดตั้งอาวุธปืน 40 มม. และปืนกล 20 มม.เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซล 1,800 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 13.5 นอต มีรัศมีทำการไกลถึง 2,580 ไมล์ มีกำลังพลประจำเรือ 65 นาย ขึ้นระวางประจำการกองทัพเรือตั้งแต่ปี 2490 หรือ 59 ปีที่ผ่านมา สำหรับเรือหลวงกูดได้เคยปฏิบัติภารกิจสำคัญ เช่น การลำเลียงทหาร และสนับสนุนการสับเปลี่ยนกำลังทหารไทยในระหว่างสงครามเกาหลี การลำเลียงยุทโธปกรณ์ และปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และจากการปฏิบัติเพื่อรับใช้ชาติ และราชนาวีมานานถึง 59 ปี ตัวเรือจึงเกิดสภาพผุกร่อนและทรุดโทรมมาก ไม้คุ้มค่าต่อการซ่อมเพื่อคืนสภาพ กองทัพเรือจึงได้อนุมัติปลดระวางประจำการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2457 พร้อมร่วมกับเมืองพัทยาในการดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อหวังประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ต่อไป

htms_kut_731 pattaya
htms_kut_731 pattaya

เรือคราม 732 พัทยา

เรือคราม 732 พัทยา
เรือคราม 732 พัทยา ความลึกพื้นทราย 30 เมตร

เรือหลวงคราม เป็นเรือยกพลขนาดกลาง สมัยก่อนประจำการในสหรัฐฯ ใช้ชื่อว่า LSM 469, ถูกปลดประจำการจากกองทัพเรือไทย และจมลงในปี 2003 เพื่อสร้างแนวปะการังเทียม ห่างจากชายฝั่ง ของ เกาะไผ่ ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเรือจากพัทยา. เรือนั่งตรง ในน้ำที่ 30เมตร และจุดที่ตื้นคือสะพาน ที่ 14เมตรใต้พื้นผิวน้ำ


เรือปราบ ชุมพร

htms prab 741 sink
ภาพวันจมเรือปราบ
เรือปราบตอนจม
เรือปราบตอนจม

เรือปราบที่ยอดเรือ มีปลาหมอตัวใหญ่ในห้องเรือด้วย เรือลำนี้ (ตั้งใจจม) ทางตอนใต้ของเกาะง่ามน้อยในปี 2554 เรือดังกล่าวได้รับการว่าจ้างต่อเรือในปี 2488 และได้รับการออกแบบโดยกองทัพเรือสหรัฐฯสำหรับการรบข้ามเกาะแปซิฟิกในสงครามโลกครั้งที่สอง ในที่สุดมันก็มอบให้กับกองทัพเรือไทยและถูกใช้เป็นเรือฝึกก่อนที่จะถูกปลดประจำการและมอบให้กับจังหวัดชุมพรเพื่อใช้เป็นแนวปะการังเทียม

เรีอปราบที่กาบเรือ 16 เมตร พื้นทราย 22 เมตร
เรีอปราบที่กราบเรือ 16 เมตร พื้นทราย 22 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติมเรือปราบ

HTMS PRAB 741, ชุมพร