buoyancy

12 แบบฝึกหัดฝึก buoyancy

12 เทคนิคในการฝึกการลอยตัว Buoyancy Control

อยากเป็นนักดำน้ำที่เก่ง ต้องวัดกันที่การลอยตัวนิ่ง ๆ ที่ความลึกต่าง ๆ มีวิธีการอย่างไรจะทำให้เราลอยตัวได้นิ่ง จม ลอยตามการหายใจของเราได้บ้าง