nitrogen narcosis

nitrogen narcosis

Nitrogen Narcosis ภาวะเมาไนโตรเจน

อาการเมาไนโตรเจน เป็นอันตรายอย่างนึงของนักดำน้ำ โดยนักดำน้ำที่ดำลึกตั้งแต่ 18 เมตรขึ้นไปควรระมัดระวังการเมาไนโตรเจน