ดำน้ำแล้วอากาศหมดป้องกันได้ยังไง

ก่อนการดำน้ำของคุณ ขอให้ตรวจสอบสิ่งที่คุณและเพื่อนของคุณ ถ้าคุณประสบกับเหตุฉุกเฉินนอกอากาศ การเตรียมพร้อม และหาทางออกสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนดำน้ำ จะช่วยให้คุณเตรียมการจัดการสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใต้น้ำได้เป็นอย่างดี