ปรับการหายใจสำหรับดำน้ำ

ฝึกหายใจให้มีประสิทธิภาพก่อนเรียนดำน้ำ

อยากจะดำน้ำให้สนุก และลอยตัวได้ดี ต้องรู้จักควบคุมการหายใจ มีแแบบทดสอบให้ฝึกทำครับ